Dekoration og udsmykning af profesionel billedkunstner

Opgaven lød på: at beskæftige alle eleverne i indskolingen på Vemmelev Skole i en temauge om historie.

Allerede inden vi kom, havde de forskelige klasser beskæftiget sig med hver deres historiske periode. Her på siden ses eksempler med billeder fra: Istid, vikingetid og rumalderen.

Efter eleverne var sadt godt ind i historien, men stadig inden temaugen, var min kollega Katja Herrik og jeg på besøg i de forskellige klasser hvor vi inspirerede eleverne til at lave tegninger af det de havde hørt i historie-undervisningen.

Vi samlede alle deres skitser, sadte os hjemme og brugte en uge på at kikke alle tegningeren igennem, finde de bedste og tegne dem over på overhead. Tegningerne var bearbejdet, så eleverne stadig kunne genkende deres egen tegning, men det var også tydeligt, at tegningerne havde været igennem en kunstnerisk hånd for at blive stiliseret.

Vi mødte op til temaugen med en meget stor bunke overhead, som eleverne selv kunne tegne op på masonitplader og derefter var de lige til at male. Efter eleverne havde malet deres billeder færdig, måtte vi to kunstnere sidde længe efter eleverne var gået hjem, og male alle deres kanter over med en kulørt kontur, for at skjule evt ujævnheder som trods alt sker for en indskolingselev.

Projektet er udført i 1995

 

 

 

E-mail: graa@sol.dk

Tlf.: 30 20 49 33